Att granska ett CV

När det är dags att anställa nya medarbetare behöver man i regel gå igenom en hel del CV:n  innan man funnit den rätta kandidaten. Men innan man genomgått denna process upprepade gånger kan det vara svårt att veta hur man riktigt granskar ett CV och hur man kan läsa mellan raderna för att få ett bättre förståelse för kandidaten.

Hur ser helheten ut?

Börja med att ta in hela CV:t på en gång. Ett lättläst CV med en bra layout är inte bara tilltalande utan visar på att personen i fråga lagt ned åtminstone ett viss mått av tid på sin egen presentation. Numera är det väldigt lätt att hitta färdiga sådana online så det är inte ett bevis för någon som har gjort sin egen design dock.

Är det skräddarsytt?

En person kan fylla sitt CV med en hel del som inte är relevant för den aktuella tjänsten som erbjuds. När man får in ett CV som dock skräddarsytts för tjänsten där all information är relevant och verkligen framhäver de kvalifikationer och egenskaper som kan vara till nytta för företaget kan det ofta vara ett tecken på en kandidat som inte bara har bra förståelse för tjänsten utan även är villig att göra det där lilla extra.

Vad är kandidatens erfarenheter?

Försök hitta tecken på stabilitet och engagemang genom CV:t. När datum för tidigare anställningar utelämnas kan det vara smart att följa upp dessa och se om det finns mönster i dessa. Ser man till exempel en rad korta anställningar kan det helt klart börja dyka upp tvivel. Nu ska man inte avskriva personen i fråga omedelbart då omständigheterna kan ha gjort dessa val helt skäliga, men all information man kan få är bra att ha inför en eventuell intervju.

Vad säger hobbyn och intressen om kandidaten?

Delen där kandidaten berättar om sina hobbyer och intressen är kanske inte den man lägger mest vikt vid. Men en del saker här kan faktiskt vitna om viktiga aspekter av dennes personlighet. Någon som har en hobby som kräver tålamod, detaljinriktning eller liknande kan mest troligt föra med sig dessa egenskaper till sitt arbete också.