Nå nya marknader

Målet många företag och företagare har idag är ju att på ett eller annat sätt bli större. Detta är inte ett mål man bara kan nå via en väg. Beroende på vilken bransch man är verksam inom kan möjligheterna vara minst sagt många. I denna artikel utforskar vi möjligheterna med att växa genom att nå ut till nya marknader.

När man först skapade strategin för sitt företag hade man säkert riktat in sig på ett segment av befolkningen och satsat på att marknadsföra sig mot just dem. Medan en tydlig inriktning är ett bra sätt att fokusera på vad som kommer att ge bästa resultat är det också lätt hänt att man fastnar i ett och samma tankesätt utan att tänka på hur man kan nå andra segment senare.

Kanske det till och med finns möjligheten att erbjuda sin produkt eller tjänst till offentlig sektor och på så sätt få tag på kontrakt som kan dra in miljonbelopp. Har man dock aldrig sysslat med offentlig upphandling kan det vara svårt att veta hur man går till väga för att verkligen tävla om ett sådant kontrakt.

Men även om det gäller marknader där man inte behöver konkurrera på samma sätt som i offentlig upphandling bör man aldrig kasta sig in i nya marknader utan att först ha ”testat vattnet”, så att säga. Se till att noga efterforska varje ny marknad och eventuellt anpassa produkten eller tjänsten efter den om det så skulle behövas.

Tänk också på att marknadsstrategin kan behöva förändras och andra metoder av marknadsföring kan behövas när man erbjuder en tjänst eller produkt till en annan målgrupp. Till exempel kommer man ju inte se samma behov bland företag som privatpersoner, även om det man kan erbjuda kan komma till användning för båda.