Vem ansvarar för marknadsföringen på företaget?

Jobbet med marknadsföring är mycket viktigt på praktiskt taget alla företag idag. På större företag kan man nästan alltid hitta någon med titeln marknadschef eller liknande. Men i medelstora företag kanske detta fortfarande sköts av någon som fortfarande har andra uppgifter. Det är då värt att granska detta närmare och se om det verkligen borde fortsätta på det viset.

Marknadschefens jobb kan summeras som ansvarig för både den interna och externa kommunikationen. Detta är en nyckelposition på väldigt många företag då marknadsföringen ofta är drivande för verksamhetens framgång på ett eller annat sätt.

Det är marknadschefens ansvar att se till att företagets tjänster och/eller produkter når ut till den utvalda målgruppen. I många moderna marknader betyder detta att arbeta såväl ute i det verkliga livet som online. Detta kräver en bred expertis som inte går att hitta var som helst. Behovet av en riktig marknadschef kan betyda att man borde ta kontakt med någon som har erfarenhet med headhunting inom executive search.

Att jobba som marknadschef i dagsläget kräver i det stora hela ett högt intresse för media och bra förståelse för deras för- och nackdelar. Många företag letar dessutom personer som är naturligt sociala då kontakt med andra människor och förmågan att bygga upp relationer är en viktig del i arbetet. Det är dessutom fördelaktigt att vara stresstålig om man ska ansvara över marknadsföringen på ett företag då det ofta finns strikta deadlines som måste hållas.

Ett företag som för tillfället saknar en marknadschef bör verkligen titta på möjligheterna att anställa en person som har detta, och enbart detta, som arbetsuppgift. När dessa arbetsuppgifter faller på en eller flera personer som även sysslar med annat i verksamheten finns det alltid risken att marknadsföringen inte når sig fulla potential eller helt enkelt blir bristande.