Vikten av rätt marknadsföring

En förutsättning för att lyckas i företagsdjungeln oavsett vad man säljer eller vill nå ut med, är att göra sig synlig. Men bara för att företaget syns betyder inte det omedelbar framgång – utan det gäller att synas på rätt sätt, och i rätt sammanhang. En vanlig missuppfattning är att marknadsföring måste kosta massvis med pengar, men det handlar lika mycket om att bygga goda kundrelationer och skapa sig ett gott rykte. Det finns en mängd olika strategier inom marknadsföring att utgå ifrån beroende på vilken typ av produkt eller tjänst man säljer. Genom kreativt tänkande är möjligheterna oändliga.

Det är alltså av yttersta vikt att finna rätt väg för att marknadsföra sig, oavsett om man säljer begagnade skogsmaskiner, ger ekonomisk rådgivning eller allt däremellan. Det finns ingen vara som är såpass komplett att den inte behöver marknadsföring, utan det är med marknadsföring de mest kraftfulla varumärkena skapas. När ett företag marknadsför sig på ett bra sätt vinner det betydligt mycket lättare mer plats på sin marknad. Något så enkelt som att ha en hemsida som är lättnavigerad, väl uppdaterad och snyggt designad är en form av marknadsföring många företag glömmer bort.

I en intressant artikel i Svenska Dagbladet uppmärksammas den vanliga missuppfattningen om att marknadsföring helt enkelt handlar om att få kunden att köpa det företaget säljer, men så är inte fallet. Det handlar snarare om att analysera de behov som finns hos kunden, och därefter rikta värdeskapandet så att den produkt eller tjänst man säljer svarar mot dessa behov och önskemål. Det är alltså företaget som ska justera produkten eller tjänsten efter kundens behov. Därefter krävs produktivitet för att kunna erbjuda varan till ett rimligt pris.

Utan en planerad marknadsföring för just ditt företag så kommer inte kunden kunna hitta dig. Att marknadsföra sin produkt eller tjänst på rätt sätt är alltså avgörande för företagets framtid och långsiktiga framgång.